Prywatność i polityka ciasteczek

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 informujemy naszych obecnych i potencjalnych Klientów, że:

1)     Administratorem Państwa danych osobowych jest firma IMPULS Michał Rogala z siedzibą w Łodzi przy ulicy Milionowej 80 (poczta: 92-334), NIP: 728-230-21-40.

2)     Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie postanowień art. 6 ust. 1 RODO, głównie w celu realizacji umowy i procesów handlowych.

3)     Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne w celu zawarcia umowy i późniejszej realizacji usługi.

4)     Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają Państwa dane we własnym zakresie, w tym m.in.:

  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, organy ścigania, itd.);
  • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT);
  • podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej i księgowości.

5)     Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania przedmiotu umowy, a po ustaniu tego okresu przez czas wynikający z przepisów prawa.

6)     Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7)     Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do zapomnienia.

8)     Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Pastwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

9)     W kwestiach związanych z ochroną Państwa danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z przedstawicielem Administratora Danych pod adresem e-mail: biuro@wyswietlaczewagowe.pl, pod numerem telefonu : 42 672-37-22 lub pisemnie na adres naszej firmy.

W związku tą wiadomością nie muszą Państwo dokonywać żadnych dodatkowych działań.